Home » Poradci

Lucie Vobořilová

Pracovala v bankovní sektoru a následně obchodním sektoru. Poslední dva roky pracuje jako HR Manažer a aktivně se věnuje profesní psychodiagnostice. V oblasti psychodiagnostiky absolvovala certifikaci v roce 2009 in PERSONAL PROFILE ANALYSIS SYSTEM Thomas International CZ s.r.o.

V roce 2010 zahájila spolupráci i s Hoganovou profesní psychodiagnostikou.

Co je profesní psychodiagnostika

Je to soubor testů, které:

 • typologicky charakterizují testovanou osobu
 • Daná osoba následně lépe rozumí svému jednání a chování
 • Daná osoba má šanci efektivněji komunikovat s okolím, se zákazníky
 • Daná osoba má předpoklady pro zefektivnění svého chování
 • V managementu organizace umožňují optimálně sladit spolupracují tým
 • Zefektivnit komunikaci
 • Rozumět případným konfliktům
 • Pomohou zefektivnit prodej sladěním osobnostních typů – mezi obchodníkem a zákazníkem
 • Jsou již nyní používané po celém světě. Obě metody pocházejí z univerzitního prostředí. Hoganova metoda pochází z UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY V USA a Thomasova pochází z britského OXFORDU.

Co není profesní psychodiagnostika

 • Určitě není odpovědí na otázku, jestli bude člověk v prodeji úspěšný ANO nebo NE. Výsledek testu nám odpoví na otázku, jestli daná osoba má předpoklady pro danou pracovní pozici. Nevypovídá o vzdělání ani o emocionální inteligenci testované osoby. Jinými slovy tato metodologie přispívá pouze ke snížení rizika manažerského rozhodnutí.

Využití

 • Při výběru zaměstnanců
 • Při sestavování pracovního týmu
 • V případě Školy prodeje především ve výběru a  zařazení obchodníka do prodejního týmu a jeho další školení vycházející z jeho osobnostního profilu
 • V plánování kariéry
 • V hodnocení a motivaci zaměstnanců

Výhody

 • Usnadňuje rozhodování, snižuje riziko
 • Snižuje dlouhodobě náklady
 • Stabilizují tým
 • Pomáhá chápat a rozumět jednání zákazníků a manažerů

Garance (např. Hogan)

 • Celosvětové zkušenosti z více než20ti leté praxe Hogan Assessment Sysetms.
 • Více než 1000 společností po celém světě využívá naše nástroje.
 • Více než 50 % společností patří do žebříčku Fortune 100.
 • Důsledně dbáme na dodržování respektovaných mezinárodních a etických standardů.
 • Vynikající psychometrické vlastnosti testů.
 • Celosvětová databáze více než 400 validizačních studií.
 • Přístup 24 hod denně, 7 dní v týdnu.
 • Uznání od British Psychological Society a American Psychological Association.
 • Zapsání v prestižní Burosově ročence kvalitních a uznávaných metod

Web: http://www.asystems.cz/web/2


Ing. Viktor Janouch

Konzultant a lektor v oblasti marketingu, především marketingu na Internetu. Zároveň působí na Univerzitě Pardubice, kde vyučuje předměty Internetový marketing a Podnikové informační systémy.
Je tvůrcem e-learningového kurzu Marketing na internetu, akreditovaného MŠMT, a autorem knihy Internetový marketing, vydané nakladatelstvím Computer Press. Dále je spoluautorem knihy Diferencované řízení vztahů se zákazníky.
Web: http://www.janouchnet.com


Ing. Jiří Pomichálek

Již několik let se specializuje na internetový marketing, především onsite and direct marketing. Jeho úkolem je podrobně analyzovat cílového zákazníka a navrhnout optimální řešení, které plně zohledňuje jeho specifika a potřeby. V minulosti založil či se podílel jako marketingový poradce na celé řadě projektů v ČR i zahraničí.