Home » Osobní coaching

Koučování

Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti

Koučování se dnes stává stále účinnějším a pozoruhodnějším nástrojem řízení. Manažeři si postupně začínají uvědomovat, že koučování jim umožňuje podívat se na problémy jinak, než byli až dosud zvyklí, že při něm mohou objevit nové příležitosti a nová řešení problémů. Není však zdaleka jenom nástrojem, který mohou manažeři využívat pro plánování, delegování nebo řešení problémů. Vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Chceme-li koučovat, musíme potlačit nedůvěru ve schopnosti druhých lidí, opustit staré postupy a osvobodit se od zažitých způsobů myšlení. Osvojit si koučování a dokázat koučovat nenásilně a co nejefektivněji vyžaduje, stejně jako osvojení jakékoli jiné dovednosti, postoje, stylu nebo přesvědčení, nezbytnou míru odhodlání, vůle a praktické zkušenosti.

„Koučování pomáhá osvojit si a rozvíjet ty nejlepší lidské vlastnosti, jichž se pohříchu nedostává,“ říká John Whitmore. „Je to dovednost, která jako málokterá jiná umožňuje, přátelským způsobem docílit růstu lidí.“